Gerard Jager: Extra geld verdienen met voormalige ABN-AMRO garantieproducten

Kans op gemiddeld 9% rendement per jaar met de Range Accrual Note 2005-2035 met 100% aflossingsgarantie / niet achtergesteld
door Gerard Jager

Onbekend maakt onbemind, maar daarom vaak erg aantrekkelijk voor beleggers die bereid zijn wat meer speurwerk te verrichten.

Wij gaan terug naar 2005. In die tijd gaf ABN-AMRO veel nieuwe garantieproducten uit, waaronder de Range Accrual Note 2005-2035. De eerste vijf jaar bood dit product een vaste rente van 6% per jaar. In de jaren daarna 5,5% op jaarbasis voor elke dag dat de 10-jaarsrente gelijk of hoger was en is dan de 2-jaarsrente.

Laatstgenoemde voorwaarde roept natuurlijk direct al enige vragen op. Hoe was dat in het verleden en – nog belangrijker – hoe ziet dat plaatje er in de toekomst uit.

Eerst het verleden. Historie laat zien dat de lange rente vrijwel altijd hoger is dan de korte rente. In het afgelopen decennium was dat continu het geval met uitzondering van een periode van enige weken tijdens de bankencrisis in 2008. Toen was er even sprake van een “omgekeerde rentestructuur”. Ook in 2011 en tot nu toe in 2012 is de lange rente (aanzienlijk) hoger dan de korte-. Mede op grond hiervan mag er van uit worden gegaan dat gedurende tenminste 90% van de komende jaren dit beeld in tact zal blijven.

5,5% is geen spectaculaire rentevergoeding. Bovengenoemde leningsvoorwaarden zijn voor velen lastig te begrijpen. Daarom hebben vele beleggers sinds de introductie van dit product in 2005, voortijdig afscheid genomen, met als effect een koersdaling. Thans 65%, ondanks een jaarlijkse rentevergoeding van 6%.

Omstreeks 2010 heeft RBS het eigendom en het beursonderhoud van alle voormalige ABN-AMRO beleggingsproducten overgenomen van ABN-AMRO, voortvloeiende uit de overnamedeal met Fortis en Banco Santander.

Praktisch alle voormalige ABN-AMRO producten hebben dus nu een RBS label. Niet ABN-AMRO maar RBS garandeert nu rentebetaling en aflossing. Zowel bij ABN-AMRO als bij RBS is de overheid de grootste aandeelhouder. Op het moment dat RBS de ruim 200 producten van ABN-AMRO overnam had zij er geen oren naar, om de periodieke updates van de ABN-AMRO producten voort te zetten, met uitzondering van de turbo’s. Informatie over de meeste voormalige ABN-AMRO producten zijn te vinden op de website www.rbs.nl/archief .

De koers van dit product is veel te laag, omdat er door de bank zelf geen bekendheid meer aan wordt gegeven. Gevolg: een bizar hoog rendement voor beleggers die vandaag instappen.

Stel dat in 90% van de komende tijd tot 2035 er 5,5% rente wordt betaald. Dat komt neer op afgerond 5% ofwel 50 euro per note van 1.000 euro waarvoor vandaag slechts 650 euro (65%) op de beurs wordt betaald. Dat levert alleen al een couponrendement op van 7,7% gemiddeld per jaar. De huidige beurswaarde is 650 euro (65%). Aflossing in 2035 1.000,- euro (100%). Aflossingswinst 350 euro is 54% van de huidige koerswaarde, uit te smeren over 23 jaar. Daarmee komt het totale rendement uit op naar verwachting ca 9%.

Vroeg of laat zal de koers omhoog moeten gaan alleen al vanwege de aflossingsverplichting door RBS. De notes zijn niet achtergesteld. Eveneens een positief aspect.

Tenslotte nog dit.
Bij een normale obligatie wordt er op de dag van aan- of verkoop los van de beurskoers lopende rente meegerekend sinds de laatste couponvervaldag. Zodra er sprake is van een rentevergoeding, waarvan de exacte hoogte jaarlijks achteraf wordt vastgesteld, zit eventuele lopende rente in de beurskoers verdisconteerd. Dat laatste is dus hier het geval. Couponbetaling jaarlijks per 17 maart. Beursnotering Amsterdam. ISINcode NL0000116796

Nadere info over dit product is te vinden op www.rbs.nl/archief; zoekterm “range”. Het gaat hier om de basisgegevens gepubliceerd ten tijde van de introductie in 2005.

Samensteller: Gerard Jager. Jager is eigenaar van AdvanceBeleggen.nl en werkzaam als vermogensbeheerder bij Onafhankelijk Vermogensbeheer ’s-Gravenhage B.V. (www.ovgbeheer.nl). Hij schrijft zijn columns op persoonlijke titel. Vermogensbeheerrelaties van Jager hebben in beginsel een longpositie in beleggingen die hij aanbeveelt. De informatie in deze column is niet bedoeld als persoonlijk beleggingsadvies of als aanbeveling aan de lezer tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie is welkom op [email protected]

Lees ook:Beleggingsadviseurs weinig innovatief
Lees ook:Winvestment van Easy Life (John Wolbers) al in 2006 getackeld
Lees ook:Jack Hoogland – Spaarrente zou eigenlijk tussen 5% en 7% moeten zijn
Lees ook:ABN AMRO start islamitisch bankieren
Lees ook:ING ziet af van ABN AMRO

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.